Türkiye Rinoloji Derneği Genel Kurulu

Türkiye Rinoloji Derneği Genel Kurulu
  • 19/Mart/2018

Türkiye Rinoloji Derneği Olağan Genel Kurulumuz 02.04.2018 tarihi saat 11.00’de Özveren Sokak 5/6 Demirtepe - Ankara adresinde yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 29.04.2018 tarihi saat 17:30’da Antalya Regnum Carya Golf & Spa Resort otelinde gündem maddeleri gereğince yapıalcaktır. İlgililere duyurulur.

 

TÜRKİYE RİNOLOJİ DERNEĞİ GENEL KURULU GÜNDEM

  1. Açılış saygı duruşu ve istiklal marşı
  2. Açılış konuşmaları
  3. Divan başkanı ve heyetin olusturulması
  4. Gelir gider ve faliyet raporlarının beyanı
  5. Yönetim ve denetim kurulu ibraları
  6. Yönetim ve denetim kurulu asıl yedek üyelerin seçimi
  7. Dilek ve temeniler
  8. Kapanış