COVİD-19 Korona Virüs için Örnek Alımı

COVİD-19 Korona Virüs için Örnek Alımı
  • 01/Nisan/2020

Gerekli kişisel koruyucu önlemler sağlanmalı
• Örnek alım alanında mümkün olduğunca az sağlık
çalışanı olmalı
• Öncelikle nazofarinksten örnek almaya çalışılmalı
• Nazofarinks örneklemi mümkün değilse,
– orofarinksten, konka yüzeyinden veya
– nasal pasajdan da alınabilir
 
Nazofarenks Örneği Alınması
• Maksimum korunma önlemlerini al
• Örnek alınacak kişiden burnu açık kalacak şekilde maske
takmasını iste
• Burun içindeki sekresyonların temizliği için hastadan burnunu
temizlemesi iste
• Daha açık olan burun pasajını anlamaya çalış
• Sürüntü çubuğunu açık olan taraftan burun tabanına paralel
olacak şekilde ilerlet
• Sürüntü çubuğunu zorlamadan mümkünse 8-10 cm ilerlet
• Sonra 3-4 kez çubuğu çevir ve çıkar
 
Orofarenks Örneği Alınması
• Maksimum korunma önlemlerini al
• Nazofarenks sürüntüsü alınamıyorsa al
• Dil basacağı ile dile bastır
• Örneği sadece posterior farenks duvarından al
• Sürüntü çubuğunun ucu ıslandıysa işleme son ver