Ayın Olgusu

  • Nazal Vestibül Tümörü
    Olgu

    Yetmiş altı yaşındaki erkek hasta kliniğimize burun ucunda yara şikayeti ile başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde, sol vestibül­den septum mukozasına ve tip bölgesinde burun cildine uzanan lez­yon saptandı. Boyunda ele gelen kitle yoktu. Alınan biyopsi sonucu squamöz hücreli karsinom olarak rapor edilmesi üzerine, kolumel­la, sol tip bölgesinin cildi ve nazal septum kartilajı bilateral muko­zasıyla birlikte, güvenli cerrahi sınır bırakılarak, total olarak eksize edildi. Septum alınan konkal kartilaj ile rekonstrükte edilirken, ko­lumella ve nazal tip bilateral nazolabial flebler ile rekonstrükte edildi. Postoperatif yedinci günde rekonstrüksiyon sahasında saptanmaya başlanan iskeminin, takip eden günlerde doku kaybı ile sonuçlandığı izlendi. Postoperatif 4. Hafta aurikuler kompozit greft ile bu bölgenin tekrar rekonstrüksiyonu yapıldı. Hasta takibinde radyoterapi almak üzere refere edildi.

    Nazal vestibül malign tümörlerinde cerrahi eksizyon, özellik­le beraberinde uygun rekonstrüksiyon ve gerektiğinde boyun disek­siyonu ve radyoterapi uygulandığında başarılı bir tedavi yöntemidir. Fakat cerrahi rezeksiyon ve rekonstrüksiyon gerek bu bölgenin dina­mik ve kompleks yapısı gerekse de hastaya ait faktörler nedeniyle zorluklar içermektedir. Kolumellar rekonstrüksiyon bölgesindeki dolaşım bozuk­luğu hastanın yaşı, Tip 2 diyabetes mellitus ve hipertansiyon tanılı olması, uzun yıllar sigara kullanmış olmasıyla birlikte tümöre bağlı venöz dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülmüştür.