Ayın Olgusu

 • Bozosquamöz Cell Ca

  72 yaşında erkek hastaya, yaklaşık 3 yıl önce sağ maksiler sinüs üzerine uyan cilt bölgesinden kaynaklanan bazosquamöz cell ca tanısı konuldu. Hasta cerrahi müdahaleyi kabul etmeyip, rutin takip protokolüne uymadı. Kliniğimize başvurduğu esnasında maksiler sinüs ön duvar erode , sinüs mukozal içeriği invaze, sol orbital içerik invaze görünümdeydi. Boyun muayenesinde lenfadenopati tespit edilmedi. Tekrarlayan biyopsiilk biyopsi sonucu ile uyumlu geldi.

  Bunun üzerine total maksillektomi ve sağ orbita ekzantrasyonu yapıldı. Oluşan defekt epitez ile rekonstrükte edildi. Hasta remisyonda olarak takip edilmektedir.

  Hastanın preoperatif görüntüleri
  Hastanın preoperatif radyolojik görüntüleri
  Hastanın postoperatif görüntüleri