3. Türk Rinoloji Kongresi

Kongre Başkanı: Prof.Dr.Kemal Değer